ELEKTRONICZNA  OCHRONA  OBIEKTÓW

Informacje o firmie:

Firma Elektroniczna Ochrona Obiektów „ARAMIS" istnieje od 1997 roku w branży instalacji systemów alarmowych.

Doświadczenie z ubiegłych lat pozwoliło nam na uzyskanie w 1998 roku Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Posiadamy również Licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie.